Vertaismentorointiohjelma kokoaa ennätysmäärän taiteen tekijöitä

Artists Meetup! Galleria Huudossa kesäkuussa 2023. Kuva: Aukusti Heinonen

Visuaalisen alan taiteen tekijöille suunnattu vertaismentorointiohjelma käynnistyy Kuvataiteen talon toimijoiden yhteistyönä toista kertaa. Mukana on lähes 100 taiteilijaa seitsemästä taiteilijajärjestöstä. Vertaismentorointiohjelma on osa Kuvataiteen talon toimijaverkoston yhteistä palvelukehitystyötä, jossa verkoston alaa edistäviä toimintatapoja ja palvelumalleja jatkokehitetään ja juurrutetaan osaksi talon toimintaa.

Vertaismentorointiohjelman tavoitteena on tarjota tukea taiteilijuuden eri osa- alueisiin ja ammatillisen identiteetin vahvistamiseen. Osallistujille maksuttomana jäsenpalveluna tarjottava vuoden mittainen mentorointiprosessi perustuu osaamisen, tiedon ja kokemusten jakamiseen pienryhmissä kollegoiden kesken, taiteilijalta taiteilijalle.

Pienryhmät organisoivat itse toimintansa ja päättävät mm. siitä millaisia teemoja tapaamisissaan käsittelevät ja kuinka usein ja miten tapaavat. Vertaismentorointiohjelmaan osallistuminen vaatii sitoutumista paitsi säännölliseen pienryhmätyöskentelyyn, myös osallistumista ohjelman yhteisiin tapaamisiin.

Kuvataiteen talon koordinoimana vertaismentorointiohjelma käynnistyy nyt toista kertaa. Mukana on lähes 100 taiteilijaa seitsemästä taiteilijajärjestöstä; AV-Arkista, Helsingin Taiteilijaseurasta, Kettukista, Muusta, Taidemaalariliitosta, Suomen Sarjakuvaseurasta ja Valokuvataiteilijoiden liitosta. Vuonna 2024 pienryhmiä on ensimmäistä kertaa koottu osallistujien toiveesta paitsi taiteilijajärjestökohtaisesti myös järjestörajat ylittäen.

Vertaistukea taiteilija-arkeen

Monimediataiteilija Ida Nisonen osallistui vertaismentorointiohjelmaan vuonna 2021 Valokuvataiteilijoiden liiton koordinoimana. Elettiin korona-aikaa, joten Nisonen tapasi pienryhmäänsä vain etänä. Huolimatta ryhmäläisten erilaisista lähtökohdista, Nisonen kertoo heidän hitsautuneen nopeasti yhteen.

Kaikki halusivat [vertaismentorointiohjelmasta] irti niin paljon kuin mahdollista. Olimme sitoutuneita, Nisonen kertoo.

Nisosen mukaan korona-aika korosti yksinäisyyttä, jota muutenkin taiteilijana voi kokea.

Taide on yhteisöllistä. Sitä pitäisi tehdä yhdessä, vaikka työn toteuttaisikin yksin.

Hän vertaa vertaismentorointiohjelmaan osallistumista tuoreeseen ihmissuhteeseen ja kuvailee prosessia hyväksi empatiaharjoitukseksi, jossa tarvitaan kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella sekä riittävästi aikaa ja tilaa tutustua.

Nisonen kertoo mentorointiprosessin tuoneen rohkeutta keskustella ääneen aiheista, joita ennen arasteli. Pienryhmänsä tuella hän kertoo myös siirtyneensä täyspäiväiseen taiteilijuuteen ja jääneensä pois päivätyöstään. Nisonen pienryhmäläisineen pitää edelleen yhteyttä toisiinsa.

Ida Nisonen, oma kuva

Valokuvaajaksi kouluttautunut Ida Nisonen on “totaalisen hurahtanut performanssiin”. Nisonen tutustui maisteriopintojen aikana feministiseen filosofiaan, joka jäi pysyvästi hänen työparikseen.

Nisosen seuraava videota, valokuvaa ja performanssia yhdistävä näyttely nähdään Pesula Galleriassa Sipoossa 8.-26.5.2024.

idanisonen.com

Vertaismentorointiohjelman konsepti pohjautuu Valokuvataiteilijoiden liiton taiteilijajäsenilleen vuodesta 2020 alkaen kehittämälle toiminnalle. Kuvataiteen talossa ohjelman jatkokehittäminen aloitettiin yhteistyössä kuuden jäsenorganisaation kanssa syksyllä 2022. Vuoden 2024 vertaismentorointiohjelma kokoontuu maaliskuun alussa yhteiseen aloitustapaamiseensa, jossa kokemuksiaan uusille osallistujille jakaa myös Ida Nisonen.

Kuvataiteen talo

KUVATAITEEN TALO on 19 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.