Turvallisemman tilan periaatteet

Kuvataiteen talon toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Pyydämme jokaista tilaisuuksimme ja tapahtumiimme osallistuvaa kunnioittamaan yhteisiä periaatteitamme ja luomaan turvallisen, kaikkia kunnioittavan tilan jokaiselle.

Emme oleta.
Emme määrittele kokemuksia kenenkään puolesta, emmekä yleistä omia kokemuksiamme muita koskeviksi. Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä, ulkonäöstä tai toimintakyvystä, vaan kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta.

Kunnioitamme.
Kunnioitamme toisen henkilökohtaista fyysistä, psyykkistä ja emotionaalista tilaa. Muistamme, ettemme voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä, emmekä koske toista kysymättä lupaa. Kysymme, jos jokin askarruttaa.

Huomioimme.
Välitämme ihmisistä ympärillämme. Kuuntelemme ja kannustamme. Kiinnitämme huomiota käyttämäämme kieleen sekä sanattomaan viestintäämme. Puhumme tavalla, joka ei sulje ulos.

Annamme tilaa.
Otamme vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Huolehdimme siitä, että kaikilla on tilaa osallistua keskusteluun ja käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti. Pyydämme tarvittaessa tilaa myös itsellemme.

Puutumme.
Mikäli todistamme epämiellyttävää, häiritsevää tai loukkaavaa käytöstä, puutumme siihen. Jos käy vahinko ja loukkaamme toista – pyydämme anteeksi toimiamme (emme toisen kokemusta). Emme vähättele tahatontakaan käytöstä.

Ongelmatilanteessa olethan yhteydessä Kuvataiteen talon henkilökuntaan tai muihin tilaisuuden järjestäjiin. Teemme parhaamme, että toimintamme on turvallista kaikille. Kuulemme mielellämme myös palautetta.

Mikä on syrjintää? Mikä on epäasiallista käytöstä?
Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä, kuitenkin: henkilöä kohdellaan samanlaisessa tilanteessa huonommin kuin toisia yhden tai useamman henkilökohtaisen ominaisuuden takia.

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi toistuvaa uhkailua tai pelottelua, ilkeitä ja vihjailevia viestejä tai väheksyvää ja pilkkaavaa puhetta.

Koostaessamme näitä periaatteita tutustuimme useiden eri toimijoiden periaatteisiin ja hyödynsimme niitä omiemme muotoilemisessa. Turvallisemman tilan periaatteet luotiin keväällä 2023 osana Kuvataiteen talon ensimmäisten toimintojen pilotoimista.