Evästeet ja tietosuoja

Kuvataiteen talo ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (“GDPR”). Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.

Rekisterin pitäjä

Kuvataiteen talo ry
Y-tunnus: 3143975-3
Sähköposti: info@kuvataiteentalo.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Projektikoordinaattori Venla Styrman
Sähköposti: venla.styrman@kuvataiteentalo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilöstä riippuen joko rekisteröidyn itsensä antamaan suostumukseen, sopimukseen tai rekisteröidyn saamaan oikeutettuun etuun (asiakassuhde, jäsenyys).

Käytämme verkkolomakkeiden (uutiskirjeen tilaaminen, ilmoittautumislomakkeet) välityksellä kerättyä teitoa ko. toiminnan järjestämiseen ja yhteydenpitoon. Lomakkeilla kerätyt henkilötiedot perustuvat aina rekisteröidyn suostumukseen.

Kuvataiteen talo ry:n sidosryhmärekisterissä ylläpidetään yhdistyksen toimintaan liittyviä henkilötietoja. Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen sidosryhmille, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, sidosryhmäsuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen sidosryhmään kuuluvalle henkilölle. Henkilöllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Kielto esitetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Sidosryhmärekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: Etunimi, Sukunimi, Asema, Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), Yritys/organisaatio, Toimiala.

Tietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on siinä asemassa, johon perustuen hänen tietonsa on rekisteriin merkitty. Vanhentuneet tiedot poistetaan henkilön oman pyynnön perusteella tai määräaikaistarkistusten perusteella aina kalenterivuoden lopussa.

Uutiskirjeiden tilauslomakkeella kerätään henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite), jotka uutiskirjeen tilaaja on itse ilmoittanut. Säilytämme tilauslomakkeiden kautta kertyneitä henkilötietoja sen ajan kuin on uutiskirjeiden välittämisen kannalta tarpeellista.

Lisäksi keräämme analytiikkatyökalujen avustuksella kuvataiteentalo.fi -sivuston anonymisoituja henkilötietoja, kuten sivuston käyttö- ja selaustietoja. Tietoja kerätään viestintämme kehittämikseksi. Anonymisoidut tiedot eivät ole yhdistettävissä kehenkään tiettyyn henkilöön.

Henkilötietojen luovuttaminen

Yksilöityjä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuunottamatta jäljempänä tarkemmin määriteltyä tietojen siirtoa uutiskirjeviestinnän toteuttamista varten tai lakiin perustuvaa luovutusta viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kuvataiteen talo ry käyttää uutiskirjeviestinnässään suomalaisen Gruppo Software Oy:n australialaista Campaign Monitor -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen perusteet

Yksilöityihin henkilötietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökunnalla ja alihankkijoilla. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Rekisterin sisältö on sähköisessä Gruppo-järjestelmässä, joka on salasanalla suojattu. Tietoaineistojen käsittely edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä.

Evästeiden käyttö

Kuvataiteentalo.fi -sivustolla käytetään evästeitä. Käytämme Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä muun muassa sivustomme kävijämääriä ja käyttäjien toiminnan seuraamiseksi.

Keräämme kaikki sivustolla käytettävät evästeet anonyymisti. Google Analytics -kävijäseurannan kautta näemme esimerkiksi, kuinka monta ihmistä on käynyt sivustolla ja mitä sivuja he ovat selanneet, mutta edellä mainittuja tietoja ei koskaan yhdistetä toisiin rekistereihin, jolloin henkilötiedot pysyvät anonyymeinä.

Voit halutessasi estää Google Analyticsin evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi asetuksia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei laki edellytä henkilötietojen säilyttämistä (mm. kirjanpitolaki). Kun henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Jos tietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, millaisia häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähkö- tai kirjepostilla.