”The pleasures we choose” Venetsian taidebiennaalissa

Näkymä The pleasures we choose -näyttelystä Suomen paviljongissa 60. Venetsian kansainvälisessä taidebiennaalissa. Kuva: Ugo Carmeni, Frame Contemporary Art Finland

The pleasures we choose -näyttely on avautunut Suomen paviljongissa Venetsian kansainvälisessä taidebiennaalissa. Näyttelyn työryhmän muodostavat taiteilijat Pia Lindman, Vidha Saumya ja Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, kuraattorit Yvonne Billimore ja Jussi Koitela ja näyttelyarkkitehti Kaisa Sööt. Näyttelyn on tilannut ja tuottanut Frame Contemporary Art Finland ja se on avoinna 20.4.–24.11.2024.

Venetsian 60. kansainvälisen taidebiennaalin Suomen paviljongin näyttelyssä taide ja paikkasidonnainen näyttelyarkkitehtuuri muodostavat tilan erilaisille kehoille ja yhteiskunnalliselle keskustelulle. Näyttely tuo yhteen kolme monialaista nykytaiteilijaa, joiden työskentelyssä taide, elämä ja aktivismi kietoutuvat tiiviisti yhteen. Pia Lindmanin, Vidha Saumyan ja Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimosen taiteellinen työskentely ja ajattelu kumpuaa kehollisista kokemuksista yhteiskunnassa ja ympäristössä vallitseviin eriarvoisuuksiin. Kultakin taiteilijalta ensiesitetään biennaalissa teokset, jotka hyödyntävät laajasti eri tekniikoita ja materiaaleja, kuten piirustusta, kirjontaa, kuvanveistoa ja videotaidetta.

Teoskokonaisuuden sitoo yhteen näyttelyarkkitehti Kaisa Söötin yhteistyössä työryhmän kanssa suunnittelemat arkkitehtoniset elementit. Näyttely hyödyntää saavutettavuusarkkitehtuuria, joka muokkaa tilan erilaisia sosiaalisia, fyysisiä ja mikrobisia ominaisuuksia. Alvar Aallon suunnitteleman Suomen paviljongin sisä- ja ulkopuolelle ulottuva näyttelyarkkitehtuuri huomioi saavutettavuutta sekä kehollisia ja sosiaalisia tarpeita tarjoamalla apuvälineitä, tilallisia opasteita ja lepäämisen paikkoja, joissa olla yhteydessä tilaan ja sen käyttäjiin.

>> Lue lisää

Suomen näyttelyn Venetsian taidebiennaalissa tilaa ja tuottaa Frame Contemporary Art Finland. Framen tehtävänä on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten välillä. Frame toimii myös nykytaiteen tiedotuskeskuksena. Joka toinen vuosi järjestettävä Venetsian taidebiennaali on Framen suurin kansainvälinen hanke.

Kuvataiteen talo

KUVATAITEEN TALO on 20 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.