Vertaismentorointiohjelma 2024

Artists Meetup! Galleria Huudossa kesäkuussa 2023. Kuva: Aukusti Heinonen
Artists Meetup! Galleria Huudossa kesäkuussa 2023. Kuva: Aukusti Heinonen

Tervetuloa visuaalisen taiteen tekijöiden vertaismentorointiohjelmaan

Vuoden 2024 vertaismentorointiohjelmassa on mukana lähes 100 taiteilijaa seitsemästä taiteilijajärjestöstä; AV-ARKISTA, HELSINGIN TAITEILIJASEURASTA, KETTUKISTA, MUUSTA, TAIDEMAALARILIITOSTA, SUOMEN SARJAKUVASEURASTA ja VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITOSTA. Vuonna 2024 pienryhmiä on ensimmäistä kertaa koottu osallistujien toiveesta paitsi taiteilijajärjestökohtaisesti myös järjestörajat ylittäen.

Mentorointiprosessi perustuu osaamisen, tiedon ja kokemusten jakamiseen pienryhmissä kollegoiden kesken, taiteilijalta taiteilijalle. Kannustamme muovaamaan pienryhmän toiminnasta omaan arkeen sopivaa. Ryhmät organisoivat itse toimintansa ja päättävät mm. siitä millaisia teemoja tapaamisissaan käsittelevät ja kuinka usein ja miten tapaavat. Olemme pienryhmiä kootessa pyrkineet huomioimaan yhtenevät toiveet mm. tapaamisajoista ja kiinnostuksen kohteista.

Vertaismentorointiohjelmaan osallistuminen vaatii sitoutumista paitsi säännölliseen pienryhmätyöskentelyyn, myös osallistumista ohjelman yhteisiin tapaamisiin. Huomaathan, että toiminnassamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Kaikki ohjelman yhteiset tapaamiset ovat kaksikielisiä (suomi ja englanti).

Tältä sivulta löydät vuoden mittaan päivittyvää tietoa vertaismentorointiohjelman aikataulusta, yhteisistä tapaamisista ja mentorointiprosessiin liittyvästä oheismateriaalista. Sivun lopusta löydät myös organisaatiokohtaiset yhteyshenkilöt, jotka opastavat vertaismentorointiohjelman eri vaiheissa ja vastaavat mielellään mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Taustatietoa osallistujalle

Olemme koonneet vertaismentorointiohjelman osallistujalle taustatietopaketin. Dokumentista löydät ajatuksia mm. pienryhmätyöskentelyn käynnistämiseen, ryhmissä käsiteltäviin teemoihin ja mentorointipäiväkirjan pitämiseen.

Otamme mielellämme vastaan vinkkejä siitä millaista muuta materiaalia koet kaipaavasi työskentelyn tueksi.

Turvallisemman tilan periaatteet

Kuvataiteen talon toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Pyydämme jokaista tilaisuuksiimme osallistuvaa kunnioittamaan yhteisiä periaatteitamme ja luomaan turvallisen, kaikkia kunnioittavan tilan jokaiselle.

Ongelmatilanteessa olethan yhteydessä Kuvataiteen talon henkilökuntaan tai muihin ohjelman järjestäjiin.

Yhteinen aloitustapaaminen

Perjantaina 1.3.2024 klo 15-17
Google Meet -etäyhteys

Vuoden 2024 vertaismentorointiohjelma käynnistyi kaikille osallistujille yhteisellä aloitustapaamisella. Tapaamisessa kerroimme ohjelman toiminta-ajatuksesta, yhteisistä periaatteistamme, tulevan vuoden aikataulusta sekä yhteisistä tapaamisistamme. Keskustelimme myös odotuksista pienryhmien toiminnalle ja vinkkasimme toimiviksi todetuista toimintatavoista.

Tapaamista luotsasivat Valokuvataiteilijoiden liiton toiminnanjohtaja Henna Harri ja Muu ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela. Kuulimme myös vuoden 2021 vertaismentorointohjelmaan ohjelmaan osallistuneen monimediataiteilija Ida Nisosen kokemuksia ja vinkkejä ohjelmaa aloitteleville taiteilijoille.

Tapaamisen tallenne katsottavissa tällä sivulla 5.5.2024 asti.

>> Tapaamisen taustaesitys (pdf)

Lue uutinen vertaismentorointiohjelman käynnistymisestä

Ohjelman yhteiset tapaamiset

Artist's Meetup! 7.6.2024

Artist's Meetup! -verkostoitumistilaisuus kokoaa 7.6. klo 17-20 kaikki ohjelman osallistujat Helsinkiin Kaapelitehtaalle. Tilaisuuden tavoitteena on tutustua uusiin kollegoihin ja luoda yhteyksiä yli järjestörajojen.

Tieto päivittyy.

Puolivälin tapaaminen 23.8.2024

Ohjelman puolivälissä 23.8. klo 15-17 kokoonnumme kaikkien osallistujien kesken keskustelemaan pienryhmätapaamisten onnistumisista, toiveista ja tarpeista. Tapaaminen järjestetään etäyhteyksin.

Tieto päivittyy.

Päätöstapaaminen 29.11.2024

Ohjelma päättyy yhteiseen päätöstapaamiseen 29.11. klo 15-17. Tapaamisessa kokoamme ajatuksia vuoden varrelta sekä summaamme palautetta ohjelman annista. Tapaaminen järjestetään etäyhteyksin.

Tieto päivittyy.

Muut vapaavalintaiset tapahtumat

Webinaari taiteilijan työttömyysturvasta

Kaikille Kuvataiteen talon jäsenorganisaatioiden taiteilijajäsenille avoin webinaari 13.3. klo 16-18 kokoaa tietoa työttömyysturvajärjestelmästä, työttömyysetuuksista sekä viranomaisten yhteistyöstä taiteilijoiden työttömyysturvan osalta.

Lue lisää...

Webinaari mediataiteen kansainvälisistä verkostoista

AV-arkki järjestää 26.3. klo 13–16 webinaarin mediataiteen jakelusta ja kansainvälisistä verkostoista. Miten luot teoksellesi strategian festivaalijakelua varten? Miten rakennat ja ylläpidät kansainvälisiä yhteistyöverkostoja?

Lue lisää...

Julkisen taiteen klinikka: Kilpailuun osallistuminen I ja II

Suomen Kuvanveistäjäliiton Julkisen taiteen klinikka -webinaarisarja kokoaa tietoa julkisen taiteen kilpailuihin osallistumisesta kilpailuohjelmasta ja ehdotuksen tekemisestä valmiiseen teokseen. Kevään webinaarit järjestetään 17.4. ja 22.5.2024.

Lue lisää...

Organisaatiokohtaiset yhteyshenkilöt

AV-Arkki ry
Toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila
director@av-arkki.fi

Helsingin Taiteilijaseura ry
Puheenjohtaja Satu Kalliokuusi
satu.kalliokuusi@helsingintaiteilijaseura.fi

Kettuki ry
Toiminnanjohtaja Sirpa Taulu
sirpa.taulu@kettuki.fi

Muu ry
Toiminnanjohtaja Timo Soppela
director@muu.fi

Taidemaalariliitto ry
Toiminnanjohtaja Elisa Lientola
elisa.lientola@painters.fi

Suomen Sarjakuvaseura ry
Hallituksen jäsen Nika Kiiskilä
manticorecat@gmail.com

Valokuvataiteilijoiden liitto ry
Toiminnanjohtaja Henna Harri
henna.harri@hippolyte.fi

KUVATAITEEN TALO on 19 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.