Sanni Tiivola digitaalisen Kuvataiteen talon projektipäälliköksi

Sanni Tiivola

Sanni Tiivola aloittaa elokuussa 2023 Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeen projektipäällikkönä. Tiivolan taustakokemuksessa painottuu digitaalinen media, projektijohtaminen ja brändin hallinta. Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeessa kehitetään uusi, innovatiivinen alusta taiteen kokemiselle, esittämiselle ja välittämiselle. Alusta rakentuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman EU:n kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen rahoittamana vuosina 2023–2024.

Yhdessä Kuvataiteen talo toimijaverkon kanssa kehitettävä digitaalinen Kuvataiteen talo tarjoaa palveluita kuvataiteen ammattilaisille, yleisöille ja muille kuvataidepalveluiden käyttäjäryhmille. Kehityshankkeen punaisena lankana kulkee talon digitaalisen ja fyysisen toimintaympäristön törmäyttäminen. Digitaalinen ympäristö palvelee Kuvataiteen talona, kunnes fyysinen talo valmistuu. Se tarjoaa myös mahdollisuuden luoda kuvataiteen alalle jotain täysin uutta.

”Visuaalinen maailma ollut aina itselleni luontainen. Taide on ollut läpi elämäni rakas harrastus, ja olen haikaillut tapoja yhdistää osaamistani ja taidealaa. Uusi teknologia on herättänyt pohtimaan mm. tekoälyn mahdollisuuksia, vaikka kehitys saatetaankin nähdä uhkana etenkin luoville aloille. On kiinnostavaa päästä kehittämään taiteen esittämisen ja kokemisen tapoja ja olla mukana tuomassa kuvataidetta kaikkien saataville.”

Sanni Tiivolalla (KTM/ markkinointi, BBA/ kansainvälinen liiketalous) on laaja kokemus erilaisista rooleista konsulttitalojen ja mainostoimistojen viestinnän ja markkinoinnin tiimeissä. Hänen vahvuutensa on konseptiajattelussa, tarinallisuudessa ja eheissä, suurissa kokonaisuuksissa. Ketterä yhteiskehittäminen ja käyttäjälähtöisyys ovat Tiivolan osaamisen ydintä.

Sanni Tiivola aloittaa tehtävässään Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeen projektipäällikkönä 7.8.2023. Kuvataiteen talon henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Digitaalinen Kuvataiteen talo mahdollistuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen turvin. Tuki on osa Euroopan unionin rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Kuvataiteen talo

KUVATAITEEN TALO on 19 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.