Sanni Tiivola-Jurvainen digitaalisen Kuvataiteen talon projektipäälliköksi

Sanni Tiivola-Jurvainen

Sanni Tiivola-Jurvainen aloittaa elokuussa 2023 Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeen projektipäällikkönä. Tiivola-Jurvaisen taustakokemuksessa painottuu digitaalinen media, projektijohtaminen ja brändin hallinta. Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeessa kehitetään uusi, innovatiivinen alusta taiteen kokemiselle, esittämiselle ja välittämiselle. Alusta rakentuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman EU:n kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen rahoittamana vuosina 2023–2024.

Yhdessä Kuvataiteen talo toimijaverkon kanssa kehitettävä digitaalinen Kuvataiteen talo tarjoaa palveluita kuvataiteen ammattilaisille, yleisöille ja muille kuvataidepalveluiden käyttäjäryhmille. Kehityshankkeen punaisena lankana kulkee talon digitaalisen ja fyysisen toimintaympäristön törmäyttäminen. Digitaalinen ympäristö palvelee Kuvataiteen talona, kunnes fyysinen talo valmistuu. Se tarjoaa myös mahdollisuuden luoda kuvataiteen alalle jotain täysin uutta.

”Visuaalinen maailma ollut aina itselleni luontainen. Taide on ollut läpi elämäni rakas harrastus, ja olen haikaillut tapoja yhdistää osaamistani ja taidealaa. Uusi teknologia on herättänyt pohtimaan mm. tekoälyn mahdollisuuksia, vaikka kehitys saatetaankin nähdä uhkana etenkin luoville aloille. On kiinnostavaa päästä kehittämään taiteen esittämisen ja kokemisen tapoja ja olla mukana tuomassa kuvataidetta kaikkien saataville.”

Sanni Tiivola-Jurvaisella (KTM/ markkinointi, BBA/ kansainvälinen liiketalous) on laaja kokemus erilaisista rooleista konsulttitalojen ja mainostoimistojen viestinnän ja markkinoinnin tiimeissä. Hänen vahvuutensa on konseptiajattelussa, tarinallisuudessa ja eheissä, suurissa kokonaisuuksissa. Ketterä yhteiskehittäminen ja käyttäjälähtöisyys ovat Tiivola-Jurvaisen osaamisen ydintä.

Sanni Tiivola-Jurvainen aloittaa tehtävässään Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeen projektipäällikkönä 7.8.2023. Kuvataiteen talon henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Digitaalinen Kuvataiteen talo mahdollistuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen turvin. Tuki on osa Euroopan unionin rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Kuvataiteen talo

on 18 kuvataideorganisaation yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on luoda kuvataiteen alaa uudistavaa yhteistyötä, toimintamalleja ja palveluita sekä mahdollistaa organisaatiot yhteisen katon alle kokoava toimitilaratkaisu. Talo koostuu alan johtavista taiteilijavetoisista toimijoista ja se onkin ensisijaisesti kuvataiteilijoiden talo.