Perinteeksi muodostunut Artists’ Meetup! kannusti verkostoitumaan

Artists’ Meetup! Teatterimuseossa kesäkuussa 2024. Kuva: Helka Westö

Osana visuaalisen taiteen tekijöiden vertaismentorointiohjelmaa järjestettävä verkostoitumisilta Artists’ Meetup! keräsi 7.6.2024 Teatterimuseoon Helsingin Kaapelitehtaalle niin kuluvan vuoden vertaismentorointohjelmaan osallistuvia kuin edellisvuosien alumnejakin. Saadun palautteen perusteella tapahtuma oli onnistunut ja taiteilijoiden keskinäisille kohtaamisille on olemassa pysyvä tarve.

Vuoden 2024 Artists’ Meetup! -tapahtuma kokosi Teatterimuseolle lähes 50 osallistujaa kahdeksasta eri taiteilijajärjestöstä. Verkostoitumisillan aikana osallistujat tutustuivat toisiinsa rennossa hengessä. Yksinomaan positiivisesta palautteesta kävi ilmi, että vastaavat verkostoitumistapahtumat ovat kuvataiteilijoille ainutlaatuisia. Taiteilijakollegoihin tutustumiselle taiteilijajärjestöjen rajat ylittävästi on vahva tarve. 

“Mielestäni olisi tosi kiva jos tällainen tapahtuma voitaisiin järjestää säännöllisesti. – – Ylipäänsä verkostoituminen on monesti haastavaa taiteilijoille ja tämä tapahtuma antaa uutta motivaatiota. Tuntuu siltä, että monet taiteilijat eivät ole osa yhteisöä, mikä vaikuttaa uraan.”

Tapahtuma sai kiitosta myös ennalta määritellyistä turvallisemman tilan periaatteista, jotka ovat käytössä kaikissa Kuvataiteen talon tilaisuuksissa, myös verkossa.

Vuoden 2024 vertaismentorointiohjelmassa on mukana 100 taiteilijaa seitsemästä taiteilijajärjestöstä; AV-Arkista, Helsingin Taiteilijaseurasta, Kettukista, Muusta, Taidemaalariliitosta, Suomen Sarjakuvaseurasta ja Valokuvataiteilijoiden liitosta. Vertaismentorointiohjelma jatkuu syksyllä itseohjautuvien pienryhmien tapaamisilla. Ohjelma päättyy kaikille osallistujille yhteiseen päätöstilaisuuteen 29.11.2024.

Visuaalisen taiteen tekijöille suunnatun vertaismentorointiohjelman tavoitteena on tarjota tukea taiteilijuuden eri osa- alueisiin ja ammatillisen identiteetin vahvistamiseen. Osallistujille maksuttomana jäsenpalveluna tarjottava vuoden mittainen mentorointiprosessi perustuu osaamisen, tiedon ja kokemusten jakamiseen pienryhmissä kollegoiden kesken, taiteilijalta taiteilijalle.

Vertaismentorointiohjelma on osa Kuvataiteen talon toimijaverkoston yhteistä palvelukehitystyötä, jossa verkoston alaa edistäviä toimintatapoja ja palvelumalleja jatkokehitetään ja juurrutetaan pysyväksi osaksi talon toimintaa.

Kuvataiteen talo

KUVATAITEEN TALO on 19 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.