Kuvataiteen alalle kestävyyttä edistävä verkkosivusto

Vihreataide.fi -verkkosivusto. Kuva: Katri Kuisma, Frame Contemporary Art Finland

Kuvataiteen toimijoille suunnattu, ekologista kestävyyttä tukeva Vihreä taide -verkkosivusto tarjoaa muun muassa hiili- ja materiaalijalanjälkilaskurin, jonka avulla kuvataiteen toimijat voivat seurata ja vähentää ympäristövaikutuksiaan. Hankkeen taustalla on yhteistyöverkosto, johon kuuluu laaja joukko kuvataiteen toimijoita, kuten museoita, residenssejä, yhdistyksiä ja oppilaitoksia.

Kuvataiteen ala on saanut oman kestävyyttä edistävän verkkosivuston ja yhteistyöverkoston. Vihreä taide -verkkosivusto lanseerataan perjantaina 26.4.2024 Taideyliopistolla järjestettävässä Kestävän kuvataiteen päivässä, joka koostuu kuvataidealan kestävyyttä käsittelevistä asiantuntijapuheenvuoroista ja työpajatyöskentelystä.

Vihreataide.fi-verkkosivustolla julkaistaan laskuri näyttelytoiminnan, -tuotannon tai taideteoksen hiilijalanjäljen mittaamiseen, sekä ohjeita ja vinkkejä kestävämpiin toimintatapoihin. Sivustolle on varattu oma osio Kestävän kuvataiteen verkostoa varten. Laskurin käyttö on ilmaista, eikä vaadi rekisteröitymistä. Sivusto ja laskuri julkaistaan samalla sekä suomeksi että englanniksi.

“Verkkosivuun ja verkostoon jo ennalta kohdistunut kiinnostus kertoo siitä, että luotettavalle tiedolle ja vertaistuelle on kysyntää, ja taideorganisaatioista löytyy paljon halua toimia”, sanoo projektipäällikkö Saara Korpela. “Kuvataiteen toimijoilla on monia tapoja vaikuttaa ja mitata toimintansa vaikuttavuutta. Päästölaskenta on yksi, tarpeellinen työkalu muiden joukossa. Toivon, että päästölaskennasta tulee yhtä arkista kuin budjetin seuranta nykyisin on. Keskeistä on, mitä laskurista saatavilla tuloksilla tehdään, ja miten toimintamalleja kyetään muuttamaan päästöjen pienentämiseksi. Se edellyttää sekä avointa ja rakentavaa keskustelua että yhteisiä toimia. Tarvitaan sekä yhteisiä työkaluja että yhteistyöverkostoa – käytäntöjen muuttaminen on mahdollista vain yhdessä”, Korpela jatkaa.

Vihreän taiteen laskuri on rakennettu hiilijalanjälkilaskennassa yleisesti käytetyn GHG-protokollan laskentaperiaatteiden pohjalle. Laskuri on räätälöity niin, että se huomioi kuvataiteen toimijoille tyypilliset päästölähteet.

Päästöt on jaettu viiteen selkeään luokkaan suurimmasta pienimpään: liikkuminen ja kuljetukset, tilojen energiankulutus, hankinnat, materiaalit ja jätteet. Laskurin erikoisuutena on suuri määrä erilaisten näyttelynrakentamisessa tarvittavien materiaalien kuten puun, kuitulevyjen, metallien, muovien ja maalien, päästökertoimia. Laskuriin on sisällytetty myös materiaalijalanjälkitietoja siltä osin kuin niitä on ollut saatavilla avoimista tietokannoista. Materiaalijalanjälki täydentää hiilijalanjälkilaskennan antamia tuloksia ja ottaa huomioon käytetyt luonnonvarat.

Verkkosivuston takana on kuvataiteen toimijoiden muodostama Kestävä kuvataide -verkosto. Verkosto on alan organisaatioille tarkoitettu vertaisverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa kuvataidekentän ympäristöosaamista ja tukea alan siirtymistä ekologisesti kestäviin käytäntöihin. Vuonna 2024 verkostoa vetävät IHME Helsinki ja Frame Contemporary Art Finland, ja se on avoin kaikille kiinnostuneille toimijoille.

Verkkosivusto ja kehityshanke on toteutettu Frame Contemporary Art Finlandin vetämän Vihreä taide -hankkeen puitteissa. Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa Kulttuurin ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea, joka on osa Euroopan unionin NextGenerationEU-elvytysrahoitusta. Verkkosivun ja laskurin on toteuttanut Positive Impact Finland Oy (nyk. osa Sitowise Oy:tä) yhdessä Framen kanssa hankekumppaneita ja kuvataiteen toimijoita osallistaen.

Vihreä taide -hankkeessa ovat mukana Frame Contemporary Art Finland, Espoon modernin taiteen museo EMMA, Helsingin Taidehalli, HIAP – Helsinki International Artist Programme, IHME Helsinki, Mustarinda-seura, Pro Artibus -säätiö, Suomen Kansallisgalleria, Suomen Kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomen museoliitto, Suomen Taiteilijaseura, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, Taideyliopiston Kuvataideakatemia ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia.

Kuvataiteen talo

KUVATAITEEN TALO on 20 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.