Kummitilaisuudessa keskusteltiin kulttuuripolitiikan tulevaisuudesta

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta. Kuva: Jetro Stáven, Kuvasto ry

Kuvataide-, kulttuuri- ja kirjallisuuskummit keskustelivat päättäjien kanssa Helsingin Taidehallissa, miltä tulevat vuodet näyttävät kulttuurialalla ja mihin suuntaan alaa halutaan viedä.

Kuvataiteen, musiikin ja kirjallisuuden tekijät kohtasivat päättäjiä 13. kesäkuuta yhteisessä kummitilaisuudessa, jolle kauniit puitteet tarjosivat Helsingin Taidehalli ja siellä esillä oleva Saara Ekströmin taidenäyttely.

Hallitusohjelmaneuvotteluissa Osaava Suomi -neuvottelupöydän puheenjohtajana toiminut, Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala avasi tilaisuuden tuomalla tekijöille terveisiä Säätytalolta. Hallitusneuvottelut olivat tiistaina vielä kesken eikä Multala voinut avata tulevia linjauksia siksi vielä konkreettisemmin. Hän vakuutti kuitenkin, että luovaa alaa on hyvin kuultu, ja muistutti, että tapaamisilla ennen neuvotteluja on suurempi merkitys. Puheenvuorossaan Multala kertoi, että pääministeripuolueessa on pidetty tärkeänä, että kulttuurialan kotimaisen kasvun lisäksi tuetaan myös kulttuurivientiä.

Eduskunnan sivistysvaliokunnassa pitkään työskennellyt SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta korosti omassa puheenvuorossaan luovien alojen kasvupotentiaalia ja sen merkitystä Suomen taloudelle. Eloranta muistutti myös, että luovan työn tekijöiden neuvotteluasema ja reilut pelisäännöt tulee turvata, kun tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistetaan tulevalla kaudella.

Molemmat kansanedustajat kiittelivät puheenvuoroissaan kummitoimintaa, joka tekee luovista aloista päättäjille tutumpaa, ja kannustivat jatkamaan toimintaa.

Kiitos järjestöille kummitoiminnasta. Kummitoiminta on hyödyllinen kanava tuoda henkilökohtaisella tasolla niitä asioita ja tilanteita päättäjille esille, missä kulttuurin ja taiteen tekijät ovat, sanoi Sari Multala.

Kansanedustajien puheenvuoroja kommentoivat tilaisuudessa kummeja edustavat kuvataiteilija Teemu Mäki, musiikintekijä Kaija Kärkinen sekä kirjailija ja runoilija Riina Katajavuori. Puheenvuoroissaan he muistuttivat edustajia luovien alojen yhteisestä tavoitteesta: kulttuuribudjetti on nostettava tulevalla hallituskaudella yhteen prosenttiin.

Kulttuurin osalta yleisemmin toivon, että tuleva hallitus suhtautuisi taiteeseen ja kulttuuriin myös liiketoimintana, jota kannattaa tukea ja johon tulee investoida. Se tuo kasvua, esitti Teemu Mäki.

Kuvataidekummien puolesta tilaisuudessa puhunut Mäki toivoi, että uusi hallitus tutustuisi tarkkaan myös Cuporen tuoreeseen, visuaalisia taiteita koskevaan selvitykseen, joka on paitsi tarkka myös sisältää toimenpide-ehdotuksia alan rakenteiden korjaamiseksi. Mäki toimii kummina kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelälle.

Kuvataiteen, kirjallisuuden ja musiikin tekijöitä edustavat kummit kuuluvat vaikuttamisverkostoon, joka tuo yhteen päättäjiä ja luovan alan tekijöitä. Kummien ja päättäjien kohtaamiset lisäävät ymmärrystä luovan alan tekijöiden arjesta ja edistävät vuoropuhelua tekijöiden ja alan toimintaedellytyksistä päättävien kesken.

Kuvataidekummit-verkostoon kuuluu 11 kuvataiteilijaa. Verkostoon voivat liittyä kaikkia toiminnasta kiinnostuneet kansanedustajat. Kuvataidekummitoimintaa koordinoi Kuvasto yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvataiteen talon kanssa. Lue lisää kuvataidekummitoiminnasta Kuvaston verkkosivuilta.

Kuvataiteen talo

KUVATAITEEN TALO on 19 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.