Helka Westö Kuvataiteen taloon tuottajaksi

Helka Westö, kuva: Naser Bayat

Kuvataiteen talon henkilökunta on kasvanut tuottajalla Helka Westön (medianomi, AMK) aloitettua tehtävässään elokuussa 2023. Helkan tausta on valokuvauksen, journalismin ja viestinnän parissa. 

”Kuvataiteen talossa minua viehättää erityisesti sen rehti yhteisöllisyys, jota mielestäni kaivataan muillekin aloille taiteen ulkopuolella. Odotan innolla, miten tulevat vuodet vaikuttavat kuvataiteen kenttään.”

Helka on Kuvataiteen talon toimistolla yhteyshenkilö mm. kuvataiteilijoille suunnattuun vertaismentorointiohjelmaan ja koulutustoimintaan liittyen, minkä lisäksi hänellä on työpöydällään viestintään ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä kokonaisuuksia. Helka on myös osa Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeen henkilökuntaa.

Helka Westön tavoitat 23.8.2023 alkaen osoitteesta helka@kuvataiteentalo.fi. Kuvataiteen talon henkilökunnan kaikki yhteystiedot löydät täältä.

Digitaalinen Kuvataiteen talo mahdollistuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen turvin. Tuki on osa Euroopan unionin rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Kuvataiteen talo

on 18 kuvataideorganisaation yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on luoda kuvataiteen alaa uudistavaa yhteistyötä, toimintamalleja ja palveluita sekä mahdollistaa organisaatiot yhteisen katon alle kokoava toimitilaratkaisu. Talo koostuu alan johtavista taiteilijavetoisista toimijoista ja se onkin ensisijaisesti kuvataiteilijoiden talo.