Vuoden 2024 vertaismentorointiohjelman taiteilijahaku

Artists Meetup! Galleria Huudossa kesäkuussa 2023. Kuva: Aukusti Heinonen

In English

Visuaalisen taiteen tekijöiden vertaismentorointiohjelman tavoitteena on tarjota tukea taiteilijuuden eri osa-alueisiin ja ammatillisen identiteetin vahvistamiseen. Osallistujille maksuton vuoden pituinen mentorointiprosessi perustuu osaamisen, tiedon ja kokemusten jakamiseen pienryhmissä kollegoiden kesken, taiteilijalta taiteilijalle. Miten edetä ja kehittyä taiteilijana muuttuvassa maailmassa? Mitä kaikkea mahtuu taiteilijan uran eri vaiheisiin?

Toiminnan perustana on osallistuvien taiteilijoiden tasavertaisuus – kaikki osalliset ovat aktiivisia ryhmän jäseniä, sekä mentoreita että mentoroitavia. Pienryhmätoiminnan lisäksi ohjelmakokonaisuuteen kuuluu koko osallistujajoukolle suunnattuja yhteisiä tapaamisia.

Haku vuoden 2024 ohjelmaan on nyt auki ja päättyy sunnuntaina 21.1.2024.

Miksi vertaismentorointi?

Suuri osa ammattimaisesti taidetta tekevistä ratkoo yksin arkisessa työssään koko taiteilijakuntaa koskevia haasteita. Taiteilijan taustakoulutus tarjoaa lähtökohdan ammatilliseen toimintaan, mutta ammattilaisuus tuo mukanaan kysymyksiä, joihin saatu koulutus ei kanna. Taiteilijan työhön kohdistuu abstrakteja paineita mm. taiteen ja representaation eettisyydestä, joiden pohtiminen yksin voi tuntua ylivoimaiselta.

Vertaismentorointiohjelman tavoitteena on tarjota tukea käytännönläheisiin kysymyksiin ja näkökulmia pitkäjänteiseen uran rakentamiseen. Dialogia edistämällä lisätään myös tietoisuutta hyvistä ja toimivista käytänteistä ja uran sudenkuopista.

Kuka voi hakea?

Vuoden 2024 mentorointiohjelmaan voivat hakea mukaan AV-Arkki ry:n, Helsingin Taiteilijaseura ry:n, Muu ry:n, Taidemaalariliitto ry:n, Suomen Sarjakuvaseura ry:n ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry:n uransa eri vaiheissa olevat taiteilijajäsenet. Kettuki ry mukauttaa ja koordinoi ohjelmaa erityistaidetoiminnan alalla (erillinen ilmoittautumislomake).

Vertaismentorointiohjelmaa järjestävien taiteilijajärjestöjen joukko elää vuosittain. Vuonna 2024 uusia järjestäjätahoja on kolme; AV-Arkki ry, Taidemaalariliitto ry ja Suomen Sarjakuvaseura ry.

Vertaismentorointiohjelman ensisijaisena tavoitteena on, että osallistuja hyötyy ohjelmaan osallistumisesta. Tästä johtuen pyydämmekin hakemuslomakkeessa lisätietoa mm. motivaatiosta ja sitoutumisesta mentorointiprosessiin. Taiteilijavalinnoissa ei huomioida hakijan taustameriittejä eikä osallistuminen edellytä meneillään olevaa tai valmista projektia eikä sen tavoitteena ole tuottaa uusia teoksia tai näyttelyä.

Ohjelmaan valitaan mukaan n. 20 taiteilijaa kustakin taiteilijajärjestöstä. Valinnat tekee kunkin järjestön taiteilijajäsenistä koottu vertaisarvioijien ryhmä tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Mitä ohjelmaan sisältyy?

Ohjelman lopullinen sisältö rakentuu prosessin aikana siihen osallistuvien taiteilijoiden toiveista ja tarpeista. Ohjelmaan osallistuminen vaatii sitoutumista säännölliseen pienryhmätyöskentelyyn (noin kerran kuukaudessa kunkin ryhmän omasta toiveesta riippuen) sekä osallistumista ohjelman yhteisiin tapaamisiin (muutamia vuoden aikana).

Pienryhmien toiminta perustuu mukana olevien taiteilijoiden aktiivisuuteen – osallistujia
kannustetaan muovaamaan ryhmän toiminnasta omaan arkeen sopivaa. Ryhmät organisoivat itse toimintansa ja päättävät mm. siitä millaisia teemoja tapaamisissaan käsittelevät ja kuinka usein ja miten (etä, live) tapaavat.

Ohjelman kaikki osallistuvat taiteilijat kokoava yhteinen aloitustapaaminen järjestetään 1.3.2024. Yhteinen päätöstapaaminen järjestetään joulukuussa 2024. Yhteiset tapaamiset järjestetään pääosin etäyhteyksin, jotta osallistuminen asuinpaikkakunnasta riippumatta on mahdollista.

Tiedustelut

Ohjaathan tiedustelusi oman taiteilijajärjestösi yhteyshenkilölle.

AV-Arkki ry
Toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila
director@av-arkki.fi

Helsingin Taiteilijaseura ry
Puheenjohtaja Satu Kalliokuusi
satu.kalliokuusi@helsingintaiteilijaseura.fi

Kettuki ry
Toiminnanjohtaja Sirpa Taulu
sirpa.taulu@kettuki.fi

Muu ry
Toiminnanjohtaja Timo Soppela
director@muu.fi

Taidemaalariliitto ry
Toiminnanjohtaja Elisa Lientola
elisa.lientola@painters.fi

Suomen Sarjakuvaseura ry
Toiminnanjohtaja Athanasía Aarniosuo
athanasia.aarniosuo@sarjakuvaseura.fi

Valokuvataiteilijoiden liitto ry
Toiminnanjohtaja Henna Harri
henna.harri@hippolyte.fi

Kuvataiteen talo

KUVATAITEEN TALO on 19 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.