Digitaalinen Kuvataiteen talo

Digitaalinen Kuvataiteen talo on uudenlainen taiteilijalähtöinen alusta taiteen esittämiselle, välittämiselle ja kokemiselle. Kokonaisuus rakentuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman EU:n kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen rahoittamana vuosina 2023–2024.

Digitaalisen Kuvataiteen talon tavoitteena on tarjota luovasti toteutettuja, saavutettavia ja helposti käytettäviä palveluita kuvataiteen ammattilaisille, yleisöille ja muille kuvataidepalveluiden käyttäjäryhmille. Yhdessä Kuvataiteen talon toimijaverkoston kanssa kehitettävä digitaalinen ympäristö tarjoaa uudenlaisia sisältöjä paitsi yleisöille, myös mahdollisuuksia taiteilijoille ja kuvataiteen välittäjäportaalle verkottua niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Kaksivuotisen kehityshankkeen punaisena lankana kulkee Kuvataiteen talon digitaalisen ja fyysisen toimintaympäristön törmäyttäminen. Tavoitteena on lopputulos, jossa digitaaliset palvelut eivät ole oheistuote, vaan yhtenäinen osa käyttäjäkokemusta.

Tarkoituksena on, että digitaalinen Kuvataiteen talo palvelee Kuvataiteen talona, kunnes fyysinen talo valmistuu. Sen tavoitteena on luoda vahvoja elämyksiä - myös niille, jotka eivät pääse vierailemaan talossa fyysisesti.

Digitaalisen kuvataiteen talon projektin alustava aikataulu
Digitaalisen Kuvataiteen talon alustava hankeaikataulu

Ajankohtaista

Hankkeen toteuttajakumppanin kilpailuttamisprosessi on saatu päätökseen heinäkuussa 2023. Kumppaniksi valittiin teknologia- ja innovaatioyritys Futurice.

Kuvataiteen talon toimijaverkkoa osallistava digitaalisen alustan visiotyö käynnistyy lokakuun alussa. Visiotyön tavoite on määritellä millaisista toiminnallisuuksista ja palveluista digitaalinen talo koostuu ja mitkä ovat parhaita teknisiä valintoja näiden toteutukseen.

Ensimmäisessä visiotyöpajassa ideoidaan, mitä kaikkea digitaalinen Kuvataiteen talo voisi olla ja millaisia elementtejä se voisi sisältää. Millä tavalla se palvelisi yleisöä ja ammattilaisia? Millaisia uusia elämyksiä, tietoa tai ammatillisia mahdollisuuksia digitaalinen kuvataiteen talo tuottaisi?

Mikäli koet tärkeäksi päästä mukaan kehittämään taidealan digitaalisia palveluita, olethan meihin yhteydessä.

Projektipäällikkö Sanni Tiivola-Jurvainen on aloittanut tehtävässään 7.8.2023 ja on jatkossa hankkeen yhteyshenkilö Kuvataiteen talon toimistolla.

Hankkeen uutisia

Lisätietoa
Digitaalinen Kuvataiteen talo -hanke, projektipäällikkö Sanni Tiivola-Jurvainen
sanni@kuvataiteentalo.fi, +358 50 337 5874

Ota yhteyttä

Digi-KTT: Yhteydenottolomake
EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black

Digitaalinen Kuvataiteen talo mahdollistuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen turvin. Tuki on osa Euroopan unionin rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.