Digitaalinen Kuvataiteen talo tuotantovaiheeseen

Digitaalisen Kuvataiteen talon rakentuminen etenee harppauksin kevään 2024 aikana. Kehitystyö keskittyy seuraavaksi alustan sisältösuunnitteluun. Digitaalinen Kuvataiteen talo on Kuvataiteen talon yhteistyö- ja toimitilahankkeen rinnalla rakentuva verkkoalusta, jonka mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä EU:n kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen kaksivuotinen rakennetuki. Alustan toteuttajakumppanina toimii innovaatio- ja teknologiayritys Futurice.

Digitaalinen Kuvataiteen talo rakentuu vauhdilla syksyllä 2023 tehtyyn visiotyöhön perustuen. Visiotyöpajoissa määriteltiin yhdessä Kuvataiteen talon jäsenverkoston kanssa, että tulevan verkkoalustan tulisi vastata taiteen esittämisen ja välittämisen haasteisiin verkkoympäristössä sekä toimia tiedonvälittäjänä alan keskiössä.

Digitaalisen Kuvataiteen talon tuotanto on käynnistynyt alkuvuodesta. Käytännössä se on tarkoittanut verkkosivua mallintavan prototyypin avulla toiminnallisuuksien ja visuaalisen ilmeen käyttäjätestausta sekä koodaustyön aloittamista teknisistä määrityksistä ja ensimmäisistä toiminnallisuuksista. Alustaksi on valikoitunut WordPress, jotta sivustoa voi päivittää useampi taho. 

Tuotannon rinnalla on käynnistetty sisällöntuotannon suunnittelun osuus. Tammikuussa taustoitettiin sisältöön liittyvää kokonaisuutta jäseniltä kevyellä kyselyllä ja lisäksi useamman toimijan näyttelykoordinaattoreita ja viestintävastuullisia on haastateltu. Tältä pohjalta on tunnistettu kipupisteitä mm. kuvatuotannossa ja tekstin tuotannon tyylien vaihtelevuudessa. 

Digitaalisen Kuvataiteen talon tarkoitus on tuoda kaikkien jäsenorganisaatioiden gallerioiden näyttelyt helposti nähtäville ja saataville yhteen paikkaan sekä välittää tietoa alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista niin yleisölle kuin alan toimijoille. 

Näyttelyteosten välittäminen on myös digitalon keskeinen toiminnallisuus. Jotta näyttelyt saadaan digitaaliseen ympäristöön, on tunnistetut kipupisteet ratkaistava yhdessä. Ratkaiseminen vaatii sisällöntuotannon suunnittelua ja toistettavia prosesseja. Tätä varten on perustettu sisältötyöryhmä, joka yhdessä ratkoo sisällöntuotannon haasteita, jakaa toimivia toimintamalleja sekä kehittää uusia prosesseja verkkoalustan tueksi. Sisältötyöryhmä koostuu näyttelykoordinaattoreista ja viestintähenkilöistä.

Digitaalinen Kuvataiteen talo julkaistaan syksyllä 2024.

Mikäli haluat osallistua digitaalisen Kuvataiteen talon sisältötyöhön tai sinulla on verkkoalustaan liittyvää kysyttävää, voit olla yhteydessä Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeen projektipäällikköön Sanni Tiivolaan (sanni@kuvataiteentalo.fi).

Digitaalinen Kuvataiteen talo mahdollistuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen turvin. Tuki on osa Euroopan unionin rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Digitaalisen Kuvataiteen talon tavoitteena on luoda luovasti toteutettuja, saavutettavia ja helposti käytettäviä digitaalisia palveluita kuvataiteen ammattilaisille, yleisöille ja muille kuvataidepalveluiden käyttäjäryhmille. Työssä on keskitytty erityisesti palveluihin, jotka edistävät Kuvataiteen talon strategian mukaisesti alan toimijoiden kilpailukykyä, alan vetovoimaisuutta ja liiketoiminnan kasvua, kuvataiteilijoiden toimeentuloa sekä kuvataiteen yleisöjen osallisuutta. 

Punaisena lankana läpi kehitystyön on kulkenut Kuvataiteen talon digitaalisen ja fyysisen toimintaympäristön törmäyttäminen. Tavoitteena on lopputulos, jossa digitaaliset palvelut eivät ole oheistuote, vaan yhtenäinen osa käyttäjäkokemusta. Digitaalinen Kuvataiteen talo palvelee Kuvataiteen talona, kunnes fyysinen talo valmistuu.

Kuvataiteen talo

KUVATAITEEN TALO on 19 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.