Konsepti- ja strategiatyö 2023

Kuvataiteen talon kehittämistyö on edennyt talon toiminnan ja strategisten tavoitteiden tarkempaan määrittelyyn. Tällä sivulla esitelty konseptityö on toteutettu touko-syyskuussa 2023 ja sen toteuttamisesta on vastannut Poem Companyn strategiajohtaja Ville Tikka yhdessä Kuvataiteen talon henkilökunnan ja hallituksen kanssa.

Työssä on hyödynnetty työpajatyöskentelyä, haastatteluita sekä aikaisempia selvityksiä, kuten keväällä 2023 toteutetun jäsenkyselyn ja jäsentapaamisten tuloksia (mm. jäsenorganisaatioiden strategiat ja tulevaisuuden näkymät), Kuvataiteen talon selvitystyötä (2021) sekä Kuvataiteen talon esiselvitystä (2019). Lisäksi konseptityön aikana on tehty kartoitusta uudenlaisista kulttuuri- ja taidealan toimintamalleista ja palveluista.

Konseptityön tarkoituksena on ollut ensisijaisesti määritellä suuntia Kuvataiteen talon kehittämistyön seuraavia askelia varten. Konseptin ja mm. palvelukokonaisuuksien sisältöjä tarkennetaan kehittämistyön edetessä. Konseptityön tuloksia on jo ehditty hyödyntämään lokakuussa 2023 käynnistyneen Digitaalinen Kuvataiteen talo -hankkeen visiotyössä. Tutustu visiotyöpajan johtopäätöksiin täällä.

Konseptityö ammentaa seuraavaksi marraskuussa 2023 käynnistyvään Kuvataiteen talon brändityöhön sekä liiketoimintapotentiaalin tarkempaan määrittelyyn. Sekä konsepti että liiketoimintamalli ovat elintärkeitä edetessä neuvotteluissa Kuvataiteen talon tilojen ja rahoittajatahojen suhteen. Kuvataiteen talon hallitus on määritellyt tavoitteekseen, että jäsenorganisaatioille olisi joulukuun 2023 aikana mahdollista esittää keskenään verrattavin tiedoin kolme kärkitilavaihtoehtoa.

Konseptityön kommentoiminen

Pyydämme jäsenorganisaatioitamme tutustumaan tehtyyn konseptityöhön alla esitettyjen materiaalien avulla. Videotallenteella Poem Companyn Ville Tikka esittelee tehtyä työtä (kesto n. 35 min). Alta löydätte myös lisätietoa konseptityön sisältöön, aikatauluun ja seuraaviin askeliin liittyen.

Avaa tekstimuotoinen konsepti: Kuvataiteen talon konsepti (pdf)

Seuraavia kysymyksiä voitte hyödyntää tutustuessanne konseptiin ja konseptissa esitettyihin arvoihin:

1) Kuvataiteen talon konseptidokumentin ensimmäisessä kohdassa on kuvattu neljä arvoa, jotka ohjaavat kokonaisuuden toteuttamista sekä talon toimintaa. Mitä nämä arvot tarkoittavat teille ja miten niiden tulisi mielestänne näkyä käytännössä?

2) Onko jotain muita arvoja tai periaatteita, joita mielestänne Kuvataiteen talon toteuttamisessa ja toiminnassa tulisi noudattaa? Mitä nämä olisivat ja miten niiden tulisi näkyä käytännössä?

Vapaamuotoisen palautteen pyydämme toimittamaan sähköpostitse projektikoordinaattori Venla Styrmanille (venla@kuvataiteentalo.fi). Aiheen tärkeyden vuoksi odotamme kaikkien jäsenorganisaatioittemme mielipidettä. Toivomme mahdollisimman pikaista reagointia, mutta pyydämme arvioimaan organisaatiokohtaisesti realistista kommentoinnin aikataulua.


Lisätietoa ja tiedustelut:

Projektikoordinaattori Venla Styrman, venla@kuvataiteentalo.fi

Konsepti- ja strategiatyön esittely

Konsepti- ja strategiatyön aikataulu

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Konsepti- ja strategiatyön sisältö

Klikkaa kuva suuremmaksi.