Kuvataiteen talo ry:n vuosikokous

07F149E1-15F7-4AA4-946F-85C531BBC737

Kuvataiteen talo ry:n sääntömääräinen vuosikokous
12.6.2024 klo 16, Google Meet -etäyhteys

Kuvataiteen talo ry:n vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat; vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023 sekä päätetään mm. vastuuvapauden myöntämisestä. Kokous järjestetään Google Meet -verkkokokoustyökalun välityksellä.

Jäsenorganisaation äänivaltaa käyttävä kokousedustaja pyydetään ilmoittamaan alla olevan lomakkeen välityksellä viimeistään maanantaina 10.6.2024. Erillistä valtakirjaa tai pöytäkirjaotetta ei ole tarpeen toimittaa. Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen toimitamme osallistumisohjeet automaattisena vastauksena kokousedustajan sähköpostiin.

Myös muut mahdolliset organisaation edustajat pyydämme ilmoittamaan samaa lomaketta käyttäen; Kuvataiteen talon jäsenorganisaatioiden henkilökunnalla on jäsenkokouksissa läsnäolo-oikeus.

Kokousedustajan ilmoittaminen

Vuosikokous 2024: Kokousedustajan ilmoittaminen
Ilmoittamamme henkilö osallistuu kokoukseen

Esityslista ja kokousmateriaali

Kokousmateriaali päivittyy tälle sivulle. Kokouskutsu toimitetaan 29.5.2024 sähköpostitse jäsenorganisaatioiden toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille.

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokousvirkailijoiden valitseminen
3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan merkitseminen tiedoksi (liite 1)
6 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto (liite 2, 3 ja 4)
7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
8 § Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
9 § Sääntömuutoksen esittäminen
10 § Sääntömuutoksen vahvistaminen
11 § Muut mahdolliset asiat
12 § Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen kutsu ja esityslista (pdf)
Liite 1: Syyskokouksen 2023 pöytäkirja (pdf)
Liite 2: Vuosikertomus 2023 (pdf)
Liite 3: Tilinpäätös 2023 (pdf)
Liite 4: Tilintarkastuskertomus (pdf)
Liite 5: Kuvataiteen talo ry:n säännöt (pdf)

Turvallisemman tilan periaatteet

Kuvataiteen talon toiminnassa, etätilaisuudet mukaan lukien noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Pyydämme jokaista tilaisuuksiimme osallistuvaa kunnioittamaan yhteisiä periaatteitamme ja luomaan turvallisen ja kaikkia kunnioittavan tilan.

Lisätietoa ja tiedustelut
Projektikoordinaattori Venla Styrman, venla@kuvataiteentalo.fi