Hallitustyön ABC

02A5AC1E-E7BB-4A8A-B5F5-750648A3CD58

Hallitustyön ABC -webinaarikokonaisuus hallituksen jäsenille

Kuvataiteen talon jäsenorganisaatioiden hallituksen jäsenille ja henkilökunnalle suunnatut webinaarit toimivat johdatuksena hallitustyöskentelyyn ja yhdistysten taloudenpitoon. Tule kuulemaan millaisia vastuita ja velvollisuuksia hallituksella ja sen jäsenillä on, ja mikä olikaan tase!

Webinaarit ovat suomenkielisiä ja ne järjestetään Zoom -alustalla. Webinaarien tallenteet ovat ilmoittautuneiden katsottavissa neljän kuukauden ajan.

Kaikki webinaarikokonaisuuteen osallistuvat yhteisön edustajat ilmoittautuvat maanantaihin 22.4.2024 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Lomakkeen täyttämällä toimitamme osallistumislinkin automaattisen vastauksena osallistujan sähköpostiin.

Huom. Webinaarit ovat maksuttomia Kuvataiteen talon jäsenorganisaatioiden hallituksen jäsenille, muille alan yhteisöille organisaatiokohtainen osallistumismaksu on 45 euroa.

Osa 1: Johdatus hallitustyöskentelyyn

Keskiviikko 24.4.2024 klo 16-18
Zoom -etäyhteys

Webinaarikokonaisuuden ensimmäisessä osassa Frame Contemporary Art Finlandin toimitusjohtaja Raija Koli johdattelee hyvän hallitustyöskentelyn juurille. Webinaarissa keskustellaan mm. yhdistystoiminnan lainsäädännöstä, kokouskäytännöistä sekä hallituksen roolista, tehtävistä ja vastuista suhteessa operatiiviseen henkilökuntaan.

Osa 2: Johdatus yhdistyksen taloudenpitoon

Keskiviikkoa 8.5.2024 klo 16-17.30
Zoom -etäyhteys

Webinaarikokonaisuuden toisessa osassa Taidemaalariliiton taloussuunnittelija Eeva Kilpinen kertaa talouden tunnuslukuja, tuloslaskelmaa, tasetta ja tilinpäätöstä sekä talousarvion tuotto- ja kulurakennetta.

Molemmissa tilaisuuksissa on hyvin aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Ilmoittautuminen

Hallitustyön ABC 24.4. ja 8.5.2024
Taustajärjestö

Kuvataiteen talo käsittelee lomakkeen yhteydessä annettuja henkilötietoja noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Tietoja hyödynnetään tilaisuuden järjestämisessä eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Turvallisemman tilan periaatteet

Kuvataiteen talon toiminnassa noudatetaan etätilaisuudet mukaan lukien turvallisemman tilan periaatteita. Pyydämme jokaista tilaisuuksiimme osallistuvaa kunnioittamaan yhteisiä periaatteitamme ja luomaan turvallisen, kaikkia kunnioittavan tilan jokaiselle.

Ongelmatilanteessa olethan yhteydessä Kuvataiteen talon henkilökuntaan tai muihin tilaisuuden järjestäjiin.

KUVATAITEEN TALO on 19 taiteilijavetoisen kuvataideorganisaation yhteistyöhanke. Kehitämme näkemyksellisesti uutta yhteistyötapaa, edistyksellistä digitaalista toimintaympäristöä sekä ainutlaatuisia yhteisiä toimitiloja.

KUVATAITEEN TALO on valmistuttuaan korkealuokkaisen näyttelytoiminnan, kiinnostavien tapahtumien, uudenlaisen taidekaupan ja moninaisen taideyhteisön elävä koti.