Digitaalinen Kuvataiteen talo

Digitaalinen Kuvataiteen talo on Kuvataiteen talon yhteistyö- ja toimitilahankkeen rinnalla rakentuva taiteilijalähtöinen verkkoalusta taiteen esittämiselle, välittämiselle ja kokemiselle. Kokonaisuuden kehittämisen on vuosina 2023–2024 mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä EU:n kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki.

Kehitystyön tavoitteena on ollut luoda luovasti toteutettuja, saavutettavia ja helposti käytettäviä digitaalisia palveluita kuvataiteen ammattilaisille, yleisöille ja muille kuvataidepalveluiden käyttäjäryhmille. Työssä on keskitytty erityisesti palveluihin, jotka edistävät Kuvataiteen talon strategian mukaisesti alan toimijoiden kilpailukykyä, alan vetovoimaisuutta ja liiketoiminnan kasvua, kuvataiteilijoiden toimeentuloa sekä kuvataiteen yleisöjen osallisuutta.

Punaisena lankana läpi kehitystyön on myös kulkenut Kuvataiteen talon digitaalisen ja fyysisen toimintaympäristön törmäyttäminen. Tavoitteena on lopputulos, jossa digitaaliset palvelut eivät ole oheistuote, vaan yhtenäinen osa käyttäjäkokemusta.

Digitaalisen Kuvataiteen talon tarkoituksena on palvella Kuvataiteen talona, kunnes fyysinen talo valmistuu. Alustalla onkin tärkeä rooli mielikuvan luomisessa talosta, sen sisällöistä ja toiminnasta jo ennen toiminnan käynnistymistä fyysisessä sijainnissa.

Hankkeen visiotyön vaihe

Digitaalisen Kuvataiteen talon sisältöjä ja toteutustapaa raamittanut visiotyö toteutettiin syksyllä 2023. Kuvataiteen talon jäsenorganisaatioiden henkilökuntaa, hallituksen jäseniä ja taiteilijoita osallistaneet työpajat määrittelivät suuntaa hankkeen tavoitteille, sisällöille ja teknisille ratkaisuille. Aiempaa suunnittelutyötä vahvistaen visiotyön lopputulemana kehityksen keskiöön nousivat taiteen esittäminen ja välittäminen, asiakaskokemus ja taiteen verkkomyynti sekä muu talon toimintaa esittelevä sisältö ja tapahtumat.

Työpajakokonaisuuden, haastatteluiden ja käyttäjätutkimuksen pohjalta kehittämistyö eteni loppusyksyn 2023 aikana selvittämään millaisia konkreettisia, uusia tapoja taiteen esittämiselle ja välittämiselle olisi mahdollista löytää. Innovatiivisia taiteen esittämisen tapoja ideoitiin yhdessä monialaisen taiteilijajoukon kanssa. Samalla tarkennettiin alustan teknisen toteuttamisen mahdollisuuksia ja rajoitteita.

Tekniseltä ratkaisulta odotetaan erityisesti muovautuvuutta, pitkäikäisyyttä ja kestävyyttä – sitä, että alusta on käyttäjälähtöinen ja helposti ylläpidettävissä myös verkostomaisessa toimintaympäristössä toiminnan kehittyessä ja pääpainopisteiden muuttuessa. Teknisen sujuvuuden ohessa alustan tulee pystyä viestimään rohkealla ja innovatiivisella tavalla Kuvataiteen talosta ja sen sisällöistä kuvataiteen toimialaa yhdistäen.

Alustan tuotanto ja lanseeraaminen

Keväällä 2024 hankkeen kehittämistyö laajenee osallistamaan Kuvataiteen talon sidosryhmiä. Visiovaiheessa tehtyjä valintoja ja alustan toteutuksen suuntaa vahvistetaan kuulemalla asiakasrajapinnan ja muiden sidosryhmien palautetta uuden digitaalisen palvelun prototyypeistä. Kerätyn palautteen pohjalta suunnittelutyön tiekarttaa tarkennetaan ja kevään aikana tuotetaan ensimmäisen vaiheen verkkopalvelu, jota testataan eri käyttäjäryhmien kanssa. Kehitystyötä jatketaan ns. jatkuvan kehityksen mallilla ja tavoitteena on, että ensivaiheen verkkopalvelu on käyttövalmis kesällä 2024. Sisällönsyöttö jatkuu tämänkin jälkeen.

Samanaikaisesti digitaalisen alustan muun kehitystyön kanssa määritellään rakennetta verkkopalvelun hallintamallille. Palvelun on tarkoitus tuottaa lisäarvoa ja synergiaetuja jäsenorganisaatioille, mikä edellyttää mm. verkoston välistä tiivistä yhteistyötä, hajautetun päivittämisen mallia sekä kuratointiprosessin määrittelemistä. Kevään 2024 aikana suunnitellaan vaiheittainen käyttöönotto ja siirtyminen uuteen verkkopalveluun, siten että syksyllä 2024 palvelua käyttää jo suurin osa jäsenorganisaatioista, kunkin tahollaan tekemän päätöksen mukaisesti.

Syksyllä 2024 uuteen digitaaliseen palveluun on siirretty jäsenorganisaatioille ja taiteilijoille suunnattua sisältöä, ja alustan taiteen esittämisen ja välittämisen toiminnallisuudet ja työkalut ovat käytössä.

Digitaalinen Kuvataiteen talo lanseerataan yleisölle syksyn 2024 aikana. Tavoitteena on luoda ilmiö, joka herättää suuren yleisön kiinnostuksen Kuvataiteen taloa kohtaan.

Ajankohtaista

Jäsenesittely: Palveluvisiotyö ja prototyypit
Tiistaina 16.1.2024 klo 14-16, Google Meet

Tilaisuudessa kuullaan syksyllä 2023 toteutetun digitaalisen Kuvataiteen talon palveluvisiotyön lopputuloksista. Toteutetun työn sisältöä, päätelmiä ja ensimmäisiä mallinnoksia julkaistavan alustan etusivusta on esittelemässä hankekumppanina toimiva innovaatio- ja teknologiayritys Futurice.

>>> Tutustu tilaisuuden sisältöön

15.11.2023 Työpajakutsu taiteilijoille: Taiteen esittäminen digitaalisessa ympäristössä
9.11.2023
Digitaalinen Kuvataiteen talo -hanke on nyt visiovaiheessa
21.9.2023
Futurice digitaalisen Kuvataiteen talon kumppaniksi
21.8.2023
Kansallisgalleria ja Kuvataiteen talo: Alkaako taide alusta? 6.9.2023
7.8.2023 Sanni Tiivola digitaalisen Kuvataiteen talon projektipäälliköksi

Katso hankkeen kaikki uutiset täältä.

Lisätietoa
Digitaalinen Kuvataiteen talo -hanke, projektipäällikkö Sanni Tiivola
sanni@kuvataiteentalo.fi, +358 50 337 5874

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black

Digitaalinen Kuvataiteen talo mahdollistuu opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuen turvin. Tuki on osa Euroopan unionin rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.